Contact
De vânzare /

Asomatoare electrice păsări

aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor
Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Aparatul furnizează tensiunea necesară asomării păsărilor într-o instalație tip cuvă cu apă. Butonul de comandă și lampa de confirmare a trimiterii tensiunii la cuvă sunt montate într-o cutie separată, care poate fi ușor amplasată în instalație în poziția cea mai convenabilă. Cele două tensiuni de lucru, selectabile din comutatorul aflat pe fața laterală stângă, permit asomarea prepelițelor, respectiv a găinilor (puilor de găină „broiler”) și a rațelor. Dacă instalația are mai multe cârlige de agățare, pot fi asomate simultan (în paralel) mai multe păsări de același fel (max. 6 prepelițe / 3 pui de găină / 2 rațe).

Caracteristici aparat

           Disponibil:  1 buc.                  Preț:  450 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .

Indicații privind realizarea unei instalații simple de asomare în cuvă cu apă precum și alte informații utile sunt oferite  mai jos  .


asomator electric simplu pentru păsări (găini, curcani)
Asomator electric simplu pentru păsări

Asomator electric simplu pentru păsări (curcani, găini)

Aparatul este o variantă mai simplă, cu o singură tensiune de lucru, pentru asomarea electrică manuală a curcanilor, găinilor (puilor de găină „broiler”) și eventual a altor păsări de curte. Asomatorul nu conține circuit electronic de măsură și semnalizare a obținerii curentului de asomare recomandat. Intensitatea asomării este dată de forța cu care se strânge cleștele pe capul păsării și este apreciată de către operator după efectul produs asupra păsării. Butonul Pornit / Oprit este prevăzut cu indicator luminos.

Caracteristici aparat

           Disponibil:  1 buc.                  Preț:  460 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .

Informații utile despre asomarea electrică a păsărilor la nivelul capului, folosind un asomator cu clește, sunt oferite  mai jos  .


asomator electric cu avertizare pentru păsări (găini, curcani)
Asomator electric cu avertizare pentru păsări

Asomator electric cu avertizare pentru păsări (curcani, găini)

Aparatul este o variantă îmbunătățită, cu o singură tensiune de lucru, pentru asomarea electrică manuală a curcanilor, găinilor (puilor de găină „broiler”) și eventual a altor păsări de curte. Asomatorul conține un circuit electronic de măsură a curentului, care permite avertizarea operatorului la atingerea curentului de asomare eficace. Există două niveluri de avertizare pentru curentul de asomare eficace (250mA găini / 400mA curcani) care pot fi selectate din comutatorul cu două poziții aflat pe fața laterală stângă. Butonul Pornit / Oprit este cu indicator luminos.

Caracteristici aparat

           Disponibil:  1 buc.                  Preț:  640 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .

Informații utile despre asomarea electrică a păsărilor la nivelul capului, folosind un asomator cu clește, sunt oferite  mai jos  .


Reglementările actuale prevăd că înainte de sacrificare păsările trebuie aduse în stare de inconștiență prin asomare. Se reduc astfel stresul, suferința și zbaterea păsării, care sunt însoțite de modificări biologice cu efect negativ asupra calității cărnii obținute. Există mai multe metode de asomare, dintre care una este foarte convenabilă și răspândită - asomarea prin curent electric.

Asomarea electrică se poate realiza în două moduri:

imobilizarea păsării într-un con retezat, confecționat din material electroizolant
Imobilizarea păsării pentru asomare
valori recomandate pentru asomare la nivelul capului
Tensiune [Vef]Curent minim [mAef]Frecvență [Hz]Durată [s]
Pui / Găină 50 ÷ 70240505
Curcan 904005010
Rață -60050-
Struț 902005010 ÷ 15

Pentru asomarea electrică la nivelul capului pasărea poate fi imobilizată cu capul în jos folosind un con de plastic cu vârful tăiat (pâlnie). Electrozii cleștelui se aplică la nivelul capului păsării, energizarea lor făcându-se prin apăsarea butonului aflat pe mânerul cleștelui. Cleștele trebuie strâns pe capul păsării atât cât este necesar pentru obținerea unui curent de asomare eficace (240mA la găini, 400mA la curcani, 600mA la rațe) și menținut astfel timp suficient pentru ca pasărea să devină inconștientă (aprox. 5s la găini, 10s la curcani).

De-a lungul timpului am realizat câteva asomatoare electrice manuale care folosesc tehnica asomării la nivelul capului păsării. Plecând de la aceeași idee de bază, am experimentat mai multe variante constructive care pot fi văzute în imaginile de mai jos. Asomatorul este format din două componente: o cutie ce conține partea electrică / electronică și un clește de asomare. Aparatul se alimentează de la rețeaua electrică de 220V/50Hz printr-un ștecher cu împământare. Butonul Pornit / Oprit permite punerea sub tensiune a aparatului la începutul lucrului și scoaterea lui de sub tensiune după asomarea tuturor păsărilor. Pentru a arăta că aparatul este pregătit de asomare s-a folosit un indicator luminos tip led sau un voltmetru de panou (caz în care se poate citi chiar valoarea măsurată a tensiunii de asomare). Cleștele de asomare cu mânere electroizolante are un buton prin apăsarea căruia tensiunea de asomare din aparat este trimisă la electrozii metalici ai cleștelui. Curentul de asomare este monitorizat permanent, iar depășirea valorii minime recomandate este semnalizată acustic și luminos (la modelele mai recente). La unele variante constructive s-a montat un miliampermetru analogic pentru măsurarea și afișarea curentului de asomare. Pentru un asomator funcțional mai ieftin se poate renunța la semnalizarea curentului eficace, rămânând ca operatorul să ajusteze din „experiență” forța de strângere necesară pentru asomarea păsării.

Având în vedere că valorile de tensiune și curent recomandate la asomare depind de felul păsării, aparatele trebuie să aibă regimuri de lucru adecvate pentru păsările ce vor fi asomate. Pentru găini și curcani se poate realiza fie un aparat cu două regimuri distincte, fie un aparat mixt cu o singură tensiune de asomare (de valoare acoperitoare) și cu semnalizare la două niveluri diferite ale curentului de asomare (stabilirea nivelului de avertizare poate fi făcută cu un comutator sau cu un potențiometru). În practică, pentru reușita asomării, sunt foarte importante următoarele aspecte:

probarea finală a izolării față de pământ
Probarea finală a izolării față de pământ

Tensiunea prezentă la electrozii cleștelui de asomare este izolată față de pământ, așa că atingerea accidentală doar a unui singur electrod nu este periculoasă. Tensiune periculoasă există între cei doi electrozi metalici doar după apăsarea butonului de asomare de pe brațul cleștelui. Pentru siguranță maximă în timpul lucrului cleștele trebuie manipulat cu atenție, ținându-l de mânerele electroizolante, fără a atinge cu mâna electrozii și fără a scurtcircuita electrozii (inclusiv indirect, prin intermediul unor obiecte metalice). Cleștele trebuie menținut curat și uscat.

Asomatoarele au fost verificate cât privește izolarea față de pământ. În imaginea alăturată este arătată proba finală de atingere a unui electrod energizat, care nu e periculoasă în mod normal. Se observă că electrozii sunt puși sub tensiune prin apăsarea microîntrerupătorului aflat pe mânerul drept al cleștelui de asomare, multimetrul digital indicând 94V c.a. între electrozii cleștelui. Această probă nu scutește operatorul de obligația de a manipula cleștele apucându-l doar de capătul mânerelor sale electroizolante.

Ștecherul de alimentare se introduce în priză cu respectarea fazei, adică cu borna marcată „F” (fază) în orificiul de fază al prizei. Măsura nu este necesară pentru funcționare, dar asigură maximul de siguranță, inclusiv în cazul unui defect de izolație.

La asomarea păsării, tensiunea dintre electrozii cleștelui scade puțin față de tensiunea disponibilă în gol, în funcție de valoarea curentului de asomare. Acest lucru nu afectează eficiența asomării. Pentru operatorul obișnuit are mai puțină relevanță cunoașterea valorii exacte a tensiunii de asomare în timpul manevrei. Din acest motiv la ultimele variante am înlocuit voltmetrul de panou cu un simplu indicator luminos al prezenței tensiunii de asomare. În timpul manevrei de asomare atenția operatorului este îndreptată mai ales la strângerea corectă a electrozilor metalici ai cleștelui pe capul păsării și la urmărirea reacțiilor acesteia. Contează de asemenea mai puțin ca operatorul să cunoască exact valoarea curentului în timpul asomării, dar este util ca el să fie avertizat la atingerea curentului eficace de asomare, pentru a ști cât de tare trebuie strâns cleștele pe capul păsării. În consecință, la asomatoarele construite mai recent am renunțat și la ampermetru, dar am adăugat un avertizor sonor, dublat de un indicator luminos (led roșu) - necesar atunci când asomarea se face într-un mediu zgomotos sau de către o persoană cu deficiențe de auz. Pentru un asomator funcțional și mai ieftin se poate renunța la toate elementele de avertizare.

Pentru protecția aparatului în cazul scurtcircuitării accidentale, involuntare a electrozilor metalici ai cleștelui, unele aparate construite de noi au fost prevăzute cu circuite electronice de limitare a curentului de asomare. Dotarea cu indicator de tensiune (voltmetru), indicator de curent (ampermetru), avertizor sonor - luminos, limitator electronic de curent mărește semnificativ costul aparatului. În secțiunea  unități auxiliare pentru asomator  de la sfârșitul acestei pagini sunt prezentate diverse aparate care se pot atașa / conecta la un asomator existent pentru a-i adăuga funcțiuni suplimentare (măsură, avertizare, protecție etc).

instalație de asomare electrică în cuva cu apă
Asomarea electrică a păsărilor în cuva cu apă
valori recomandate pentru asomare la nivelul capului și al inimii
Frecvență [Hz]Curent minim [mAef]
50 ÷ 20010025013013045
200 ÷ 400150400interzisinterzisinterzis
400 ÷ 1500200400interzisinterzisinterzis
Pui / GăiniCurcaniRațeGâștePrepelițe

Asomarea electrică la nivelul capului și al inimii presupune „construirea” unei mici instalații care să conțină: o cuvă cu apă, un suport de atârnare a pasării și un aparat de energizare electrică. Cuva din material electroizolant (PVC, fibră de sticlă) trebuie să fie suficient de adâncă pentru a permite scufundarea completă în apă a capului și gâtului păsării, până la baza aripilor (nivel apă aprox. 10 ÷ 20cm). Pe fundul cuvei, acoperind întreaga suprafață, se așază o placă metalică subțire (inox, aluminiu) care va constitui unul dintre electrozii de asomare. Suportul metalic de atârnare a păsării (realizat din oțel inoxidabil) se amplasează deasupra cuvei la înălțimea potrivită pentru imersarea completă în apă a capului păsării. Suportul metalic constituie cel de-al doilea electrod de asomare. Aparatul care furnizează tensiune electrozilor metalici și butonul de comandă a asomării se pot fixa pe un panou / perete aflat la o distanță convenabilă de cuvă, pentru a evita stropirea lor cu apă în timpul lucrului. Este important ca această poziționare să nu permită atingerea din greșeală a cuvei sau a suportului metalic de către operator, atunci când apasă butonul de asomare. Conexiunea electrică la electrozii metalici trebuie să fie cât mai bună (papuci electrici, strângere cu șurub și șaibă elastică).

Butonul de energizare trebuie menținut apăsat câteva secunde pentru ca asomarea să fie efectivă (minim 4s la pui și curcani, respectiv 6s la rațe și gâște). Imediat după asomare se procedează la secționarea arterelor carotide pentru sângerare (se taie gâtul păsării); în acest fel creierul rămâne lipsit de aportul de oxigen și asomarea se menține până la moartea păsării. Suporții metalici de atârnare trebuie să fie curați (eventual umeziți) pentru ca rezistența de contact la nivelul picioarelor păsării să fie minimă. Dizolvarea în apă a unei mici cantități de sare de bucătărie mărește conductivitatea apei și ajută la obținerea curentului de asomare eficace.

probarea finală a izolării față de pământ
Probarea finală a izolării față de pământ

În funcție de puterea asomatorului, dacă instalația are mai multe perechi de cârlige de atârnare și cuva cu apă este dimensionată corespunzător, se poate mări productivitatea prin asomarea simultană (în paralel) a două sau mai multe păsări. În acest caz, curentul total de asomare necesar este cel recomandat pentru tipul păsării multiplicat cu numărul păsărilor asomate simultan, iar durata asomării rămâne aceeași.

Pentru protecția sporită a operatorului, aparatul de energizare furnizează o tensiune de asomare izolată față de pământ. Această măsură de electro-securitate este efectivă doar dacă electrozii instalației sunt izolați față de pământ. Este deci obligatorie intercalarea unor elemente electroizolante între electrozii metalici (suport de atârnare, cuvă) și pământ. În acest caz atingerea accidentală a unuia dintre electrozi (incluzând aici apa din cuvă) este nepericuloasă, chiar atunci când butonul de asomare este apăsat. Metoda de lucru adoptată trebuie și ea să garanteze că în timpul apăsării butonului de asomare operatorul nu atinge părțile energizate ale instalației. Pentru atenționarea operatorului că electrozii cuvei sunt „sub tensiune periculoasă”, este bine să existe un element de avertizare, de exemplu o lampă care să lumineze la apăsarea butonului de asomare.

O instalație simplă de asomare în cuvă se poate realiza după desenul de mai jos. Cârligul de atârnare a păsării se confecționează din sârmă de oțel inoxidabil cu diametrul de 4mm (3÷5mm), dar la nevoie se poate folosi sârmă de oțel zincată. Cârligul se fixează cu șaibe late și 2 șuruburi M5 pe o bucată de cornier din aluminiu 30x30x2mm. La capătul cornierului se conectează cu șurub M4 și papuc (ochet-cositorit) firul maro al cablului care vine de la post-buton. Cornierul se fixează cu 2 șuruburi M5 de o scândură 150x22mm cu lungimea de aprox. 35cm. Scândura se fixează apoi de panoul vertical (placă OSB sau PAL de 18mm) cu 2 vincluri de îmbinare și șuruburi M5. Pe același panou vertical, la o distanță de cel puțin 1m în lateral, se montează post-butonul și asomatorul. Astfel se elimină riscul de a atinge elementele energizate (cuvă, cârlig, pasăre) atunci când se apasă butonul de asomare. Sub cârlig, pe măsuța din lemn, se pune cuva cu apă, care poate fi un lighean din plastic cu margine rotunjită (22 litri, diametru 48cm, înălțime 22cm). Pe fundul ligheanului, acoperind toată suprafața, se pune o placă de tablă din oțel inoxidabil sau aluminiu; în lipsă se poate folosi tablă zincată. Placa de fund se continuă cu o fâșie care iese din lighean și la capătul căreia se conectează firul albastru al cablului care vine de la post-buton, cu șurub M4 și papuc (ochet-cositorit).

realizare asomator simplu în cuvă confecționare electrod superior cuvă asomare

Aparatul de energizare a cuvei de asomare poate fi dotat cu indicator de tensiune (voltmetru), indicator de curent (ampermetru), avertizor sonor / luminos pentru semnalizarea atingerii curentului eficace de asomare. În secțiunea  unități auxiliare pentru asomator  de la sfârșitul acestei pagini sunt prezentate diverse aparate care se pot atașa / conecta la un asomator existent pentru a-i adăuga funcțiuni suplimentare.


Asomatoarele electrice pentru păsări din imaginile de mai jos au fost realizate de noi în decursul timpului.
Construirea lor s-a făcut cu materialele și componentele pe care le-am putut procura la momentul respectiv.

aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor, cu măsură de tensiune și curent

Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor, cu afișarea tensiunii și curentului de asomare

Două tensiuni de lucru, selectabile din comutatorul aflat pe fața laterală stângă, pentru a putea asoma convenabil prepelițe, găini (pui), rațe. Valoarea tensiunii de asomare este afișată în stânga cu cifre verzi, iar valoarea curentului de asomare este afișată în dreapta cu cifre roșii. Suplimentar, prezența tensiunii de asomare în aparat este indicată cu un led albastru aflat pe panoul frontal. Lampa verde indică trimiterea tensiunii de asomare spre electrozii cuvei, la apăsarea butonului de comandă verde aflat dedesubt. Protecție la supracurent de ieșire (siguranță fuzibilă rapidă). Protecție pe alimentarea de la rețea (siguranță fuzibilă temporizată).

aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Două tensiuni de lucru, selectabile din comutatorul aflat pe fața laterală stângă, pentru a putea asoma convenabil prepelițe, găini (pui), rațe. Prezența tensiunii de asomare în aparat este indicată cu un led albastru aflat pe panoul frontal. Lampa verde (roșie) indică trimiterea tensiunii de asomare spre electrozii cuvei, la apăsarea butonului de comandă verde aflat dedesubt. Protecție la supracurent de ieșire (siguranță fuzibilă rapidă). Protecție pe alimentarea de la rețea (siguranță fuzibilă temporizată).

asomator electric manual pentru păsări

Asomator electric pentru păsări

O singură tensiune de lucru. Rezervă suficientă pentru curentul de asomare. Prezența tensiunii de asomare în aparat este indicată cu un led albastru pe panoul frontal. Energizarea electrozilor se face prin apăsarea butonului de pe mânerul drept al cleștelui. Protecție la scurtcircuitarea accidentală a electrozilor cleștelui de asomare (siguranță fuzibilă rapidă). Protecție pe alimentarea de la rețea (siguranță fuzibilă temporizată).

asomator combinat pentru păsări

Asomator electric combinat pentru păsări

Aparat care poate fi folosit atât pentru asomarea uscată (la cap) cât și pentru asomarea umedă (în cuvă) a păsărilor. Tensiune de lucru comună și domeniu extins pentru curentul de asomare. Prezența tensiunii de asomare în aparat și la clește este indicată cu un led albastru. Energizarea electrozilor cleștelui se face prin apăsarea butonului de pe brațul drept al acestuia. Energizarea cuvei se face prin apăsarea unui buton separat și este semnalizată de lampa verde aflată deasupra acestuia. Protecție cu siguranță fuzibilă rapidă la scurtcircuitarea accidentală a electrozilor metalici ai cleștelui sau ai cuvei de asomare.

asomator pentru găini și rațe

Asomator electric pentru găini și rațe, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu tensiune de asomare comună pentru găini și rațe, dar cu două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării (250mA / 600mA). Selectare prag de avertizare cu un comutator glisant aflat pe fața laterală stângă. Domeniu extins pentru curentul de asomare. Circuit de măsură și avertizare reproiectat. Protecție cu siguranță fuzibilă rapidă la scurtcircuitarea accidentală a electrozilor metalici.

asomator pentru găini și curcani

Asomator electric pentru găini și curcani, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării. Semnalizare acustică și luminoasă (led roșu) a curentului de asomare eficace. Indicator luminos (led albastru) pentru trimiterea tensiunii la cleștele de asomare. Circuit de măsură și avertizare realizat cu microcontroler.

asomator pentru găini și curcani

Asomator electric pentru găini și curcani, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării. Semnalizare acustică și luminoasă (led roșu) a curentului de asomare eficace. Indicator luminos (led verde) pentru trimiterea tensiunii la cleștele de asomare. Comutatorul de pe fața laterală stângă permite selectarea regimului de lucru dorit. Circuit de măsură și avertizare realizat cu microcontroler.

asomator pentru găini și curcani

Asomator electric pentru găini și curcani, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării. Semnalizare dublă, acustică și luminoasă, a curentului de asomare eficace. Comutatorul de pe fața laterală stângă (vizibil în imaginea din dreapta) permite selectarea regimului de lucru dorit. Cleștele de asomare are brațe robuste din lemn, electrozi metalici ascuțiți care străpung fără dificultate penele și buton de energizare mare, ușor de acționat.

asomator fix pentru găini și curcani

Asomator electric fix pentru găini și curcani, cu indicarea curentului și a tensiunii de asomare

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării acustice. Comutatorul de pe panoul frontal permite selectarea regimului de lucru dorit. Curentul și tensiunea de asomare sunt indicate cu instrumente analogice de măsură, reetalonate. Protecție electronică la scurtcircuitarea electrozilor metalici.

asomator fix cu indicație de curent și tensiune

Asomator electric fix pentru păsări, cu indicarea curentului și a tensiunii de asomare

Aparat cu o singură tensiune de lucru. Curentul și tensiunea de asomare sunt indicate cu instrumente analogice de măsură, reetalonate. Orificiul avertizorului acustic este în stânga miliampermetrului. Protecție electronică la scurtcircuitarea involuntară a electrozilor metalici. Energizarea electrozilor metalici se face prin apăsarea unui buton miniatură, montat îngropat în brațul drept al cleștelui de asomare.

asomator fix cu indicație de curent

Asomator electric fix pentru păsări, cu indicarea curentului de asomare

Aparat cu o singură tensiune de lucru. Curentul de asomare este indicat cu un instrument de măsură analogic, reetalonat. Ledul pentru indicarea prezenței tensiunii de asomare și orificiul avertizorului acustic sunt plasate sub indicatorul de curent. Protecție electronică la scurtcircuitarea involuntară a electrozilor metalici. Pentru securitatea maximă a operatorului ștecherul de alimentare se introduce în priză cu borna marcată (F) în orificiul care are faza.

asomator portabil cu indicație de curent

Asomator electric portabil pentru păsări, cu indicarea curentului de asomare

Aparat cu o singură tensiune de lucru. Curentul de asomare este indicat cu un instrument de măsură analogic, reetalonat. Protecția împotriva scurtcircuitării accidentale a electrozilor metalici s-a realizat cu un circuit electronic de limitare a curentului și prin montarea unui opritor mecanic pe brațul stâng al cleștelui de asomare. Orificiul avertizorului acustic este amplasat în centrul capacului lateral, vizibil în imaginea din dreapta.


unitate auxiliară de măsură tensiune - curent
Unitate auxiliară de măsură tensiune - curent

Unitate auxiliară de măsură tensiune - curent pentru asomator

Prin conectarea la un asomator electric pentru păsări, cum sunt cele prezentate în secțiunea  asomatoare electrice  de la începutul acestei pagini, aparatul afișează permanent tensiunea și curentul de asomare. Unitatea auxiliară este potrivită pentru orice asomator electric cu tensiune de asomare mai mică de 300V c.a. (sinusoidală, frecvență 50÷60Hz) și curent de asomare mai mic de 1A c.a. Tensiunea este indicată de afișorul din stânga (cu cifre verzi), iar curentul de afișorul din dreapta (cu cifre roșii). Unitatea auxiliară se intercalează între asomator și electrozii metalici de contact ai cleștelui / cuvei de asomare, conform schiței de mai jos.

Caracteristici aparat

           Disponibil:  la comandă                  Preț:  400 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .


conectarea unității auxiliare de măsură la asomatorul electric
Conectarea unității auxiliare de măsură la asomatorul electric

Schița alăturată prezintă modul de conectare a unității auxiliare de măsură la un asomator electric, care trimite tensiunea de asomare spre electrozii metalici ai cuvei / cleștelui de asomare printr-un cablu bifilar. Se începe prin secționarea cablului bifilar la o distanță care permite amplasarea convenabilă a unității auxiliare, se dezizolează capetele firelor tăiate și se realizează conexiunile electrice cu respectarea culorii firelor (sau păstrând asocierea de culori la intrare și la ieșire, dacă cablul secționat are fire de altă culoare). Legături electrice durabile și de calitate se obțin prin cositorirea firelor. Se izolează bine fiecare conexiune în parte și apoi se protejează la exterior cele două îmbinări. Legături electrice bune se pot realiza și cu reglete de conexiune, folosind manșoane terminale („pini”) la capetele conductoarelor lițate; conexiunile astfel realizate se protejează în doze de conexiune etanșe.

În cazul unui asomator mai deosebit, care este legat de cuva / cleștele de asomare printr-un cablu cu mai mult de două fire, este necesară identificarea funcției fiecărui fir în parte, iar schița alăturată se aplică doar pentru firele care energizează electrozii. Pentru celelalte fire trebuie refăcută continuitatea existentă înainte de secționarea cablului multifilar. Pentru evitarea oricăror surprize, înainte de tăierea cablului se consultă schema asomatorului (cuvei / cleștelui de asomare).

Unitatea auxiliară de măsură poate fi realizată în variantă digitală sau analogică.

În varianta digitală, tensiunea și curentul de asomare sunt afișate numeric, folosind afișoare LED sau LCD. Dacă mărimile măsurate fluctuează rapid atunci urmărirea valorilor poate fi incomodă. Unitatea auxiliară digitală are nevoie de o sursă de energie electrică, deci este necesară o priză în apropiere.

În varianta analogică, mărimea măsurată este afișată cu un ac indicator pe o scară gradată. Dacă acul este fin atunci indicația este vizibilă doar de la o distanță relativ mică. Aprecierea indicației în cazul unor mărimi care fluctuează este relativ comodă. Citirea frecventă a valorii exacte indicate este însă obositoare. Unitatea auxiliară analogică poate fi realizată fără o sursă suplimentară de energie.

Emi & Leoemileo@zoho.com Data:01.01.2015 Ultima actualizare:01.01.2015 Număr accesări:000001