Contact
Produse și servicii / Produse /

Asomatoare electrice păsări

aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor
Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Aparatul furnizează tensiunea necesară asomării păsărilor într-o instalație tip cuvă cu apă. Butonul de comandă și lampa de confirmare a trimiterii tensiunii la cuvă sunt montate într-o cutie separată, care poate fi ușor amplasată în instalație în poziția cea mai convenabilă. Cele două tensiuni de lucru, selectabile din comutatorul aflat pe fața laterală stângă, permit asomarea prepelițelor, respectiv a găinilor (puilor de găină „broiler”) și a rațelor. Dacă instalația are mai multe cârlige de agățare, pot fi asomate simultan (în paralel) mai multe păsări de același fel (max. 6 prepelițe / 3 pui de găină / 2 rațe).

Caracteristici aparat

           Disponibil:  1 buc.                  Preț:  550 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .

Informații utile despre asomarea electrică a păsărilor în baie de apă, precum și indicații de realizare a unei instalații simple de asomare în cuvă cu apă sunt oferite  mai jos  .


asomator electric simplu pentru păsări (găini, curcani)
Asomator electric simplu pentru păsări

Asomator electric simplu pentru păsări (curcani, găini)

Aparatul este o variantă mai simplă, cu o singură tensiune de lucru, pentru asomarea electrică manuală a curcanilor, găinilor (puilor de găină „broiler”) și eventual a altor păsări de curte. Asomatorul nu conține circuit electronic de măsură și semnalizare a obținerii curentului de asomare recomandat. Intensitatea asomării este dată de forța cu care se strânge cleștele pe capul păsării și este apreciată de către operator după efectul produs asupra păsării. Butonul Pornit / Oprit este prevăzut cu indicator luminos.

Caracteristici aparat

           Disponibil:  la comandă                  Preț:  600 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .

Informații utile despre asomarea electrică a păsărilor la nivelul capului, folosind un asomator cu clește, sunt oferite  mai jos  .


asomator electric cu avertizare pentru păsări (găini, curcani)
Asomator electric cu avertizare pentru păsări

Asomator electric cu avertizare pentru păsări (curcani, găini)

Aparatul este o variantă îmbunătățită, cu o singură tensiune de lucru, pentru asomarea electrică manuală a curcanilor, găinilor (puilor de găină „broiler”) și eventual a altor păsări de curte. Asomatorul conține un circuit electronic de măsură a curentului, care permite avertizarea operatorului la atingerea curentului de asomare eficace. Există două niveluri de avertizare pentru curentul de asomare eficace (250mA găini / 400mA curcani) care pot fi selectate din comutatorul cu două poziții aflat pe fața laterală stângă. Butonul Pornit / Oprit este cu indicator luminos.

Caracteristici aparat

           Disponibil:  la comandă                  Preț:  750 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .

Informații utile despre asomarea electrică a păsărilor la nivelul capului, folosind un asomator cu clește, sunt oferite  mai jos  .


Reglementările actuale prevăd că imediat înainte de sacrificare (ucidere) păsările trebuie aduse în stare de inconștiență prin asomare. Se reduc astfel stresul, suferința și zbaterea păsării, care sunt însoțite de modificări biologice cu efect negativ asupra calității cărnii obținute. Există mai multe metode de asomare, dintre care asomarea prin curent electric este foarte convenabilă și răspândită. Asomarea electrică se poate realiza în două moduri:

Pasărea asomată trebuie ucisă îndată prin sângerare rapidă, profundă și completă. Pentru aceasta se taie cu un cuțit gâtlejul păsării, semicircular la baza capului în partea din față (sub cioc), astfel încât să fie secționate complet arterele carotide și venele jugulare. În acest fel creierul rămâne lipsit de aportul de oxigen și asomarea se menține până la moartea păsării. Eventual se poate decapita pasărea. Sângerarea completă durează câteva minute, iar în acest timp nu se mai efectuează alte operații asupra păsării.

Manipularea, imobilizarea, atârnarea păsărilor se realizează cu grijă, într-un interval de timp cât mai scurt, astfel încât să nu se provoace inutil agitație, teamă, suferință, contuzii și răniri. Persoanele care efectuează operațiile de asomare și sacrificare trebuie să aibă competența și îndemânarea necesare.

imobilizarea păsării într-un trunchi de con din material electroizolant
Imobilizarea păsării pentru asomare

Asomarea electrică la nivelul capului

realizare trunchi de con pentru asomare păsări

Pentru asomare, pasărea poate fi imobilizată cu capul în jos folosind un trunchi de con realizat din material electroizolant (PVC, PE, fibră de sticlă). Dacă se confecționează din tablă, trunchiul de con trebuie vopsit bine, lacurile și vopselele fiind în general electroizolante. În desenul de mai jos este indicat modul de realizare a unui trunchi de con prin decuparea unui sector de cerc dintr-o foaie de material; dimensiunea zonei de îmbinare (suprapunere) se alege în funcție de mărimea trunchiului de con și de rezistența materialului folosit. În lipsa trunchiului de con, se poate încerca imobilizarea într-o cutie de lemn / carton având o gaură pentru scoaterea capului păsării.

valori recomandate pentru asomarea la nivelul capului
Tensiune [Vef]Curent minim [mAef]Frecvență [Hz]Durată [s]
Pui / Găină 50 ÷ 70240505
Curcan 904005010
Rață -60050-
Struț 902005010 ÷ 15

Electrozii metalici ai cleștelui se aplică la nivelul capului păsării, în dreptul creierului, iar brațele cleștelui se strâng astfel încât să asigure presiunea necesară obținerii unui contact electric cât mai bun între electrozi și pielea de pe capul păsării. Pentru energizarea electrozilor trebuie apăsat continuu butonul de pe mânerul cleștelui. Cleștele se strânge pe capul păsării și butonul se menține apăsat un timp suficient pentru ca pasărea să devină inconștientă (minim 5s la găini, 10s la curcani). Dacă asomarea este nesatisfăcătoare (pasărea este încă conștientă) înseamnă că electrozii nu au fost în contact ferm cu pielea păsării, așa că trebuie repoziționați sau trebuie crescută forța de strângere a cleștelui pe capul păsării. Un contact bun permite obținerea curentului de asomare eficace (240mA la găini, 400mA la curcani, 600mA la rațe), care garantează o asomare reușită în timp scurt. Starea de inconștiență a păsării se menține un anumit timp (zeci de secunde, minute), care e mai îndelungat dacă durata asomării și curentul de asomare sunt mai mari.

Conform reglementărilor actuale, asomatoarele electrice profesionale ar trebui să îndeplinească și următoarele cerințe tehnice: a) să măsoare impedanța dintre electrozi și să nu înceapă asomarea dacă nu se poate asigura curentul minim necesar; b) să afișeze tensiunea și intensitatea curentului de asomare; c) să conțină un dispozitiv sonor sau vizual care să indice durata de aplicare a curentului de asomare la fiecare pasăre. Un asomator care satisface toate aceste cerințe este mai dificil de construit și are un preț neconvenabil micului fermier. Se pot totuși realiza asomatoare funcționale simplificate, renunțând la aceste cerințe tehnice, care pot fi suplinite de experiența practică a operatorului. Acesta are pasărea mereu sub ochii lui și observă reacțiile ei în timpul asomării, așa încât poate face imediat ajustările necesare pentru reușita asomării (poziționare electrozi, forță de strângere, durată de asomare).

De-a lungul timpului, plecând de la aceeași idee de bază și folosind materialele disponibile la momentul respectiv, am construit mai multe variante de asomatoare care pot fi văzute în imaginile de mai jos. Asomatorul este format din două componente: o cutie ce conține partea electrică / electronică și un clește de asomare. Aparatul se alimentează de la rețeaua electrică de 220V/50Hz printr-un ștecher cu împământare, care se introduce în priză cu respectarea fazei, adică cu borna marcată „F” (fază) în orificiul de fază al prizei. Această măsură asigură maximul de siguranță, în funcționare normală sau la apariția unui defect de izolație. Butonul Pornit / Oprit permite punerea sub tensiune a aparatului la începutul lucrului și scoaterea lui de sub tensiune după asomarea tuturor păsărilor din lot. Atunci când este aprins, indicatorul luminos tip led de pe panoul frontal arată că tensiunea de asomare este prezentă la ieșirea aparatului, adică aparatul este gata pentru asomare. Unele variante au fost prevăzute cu voltmetru de panou (analogic sau digital) pentru a se citi chiar valoarea tensiunii de asomare. În timpul asomării unei păsări, tensiunea de asomare scade puțin față de tensiunea de asomare inițială (de repaus, disponibilă în gol), în funcție de valoarea curentului de asomare. Efectul este neglijabil, asomarea se poate considera la tensiune constantă cunoscută, așa că afișarea tensiunii de asomare este puțin utilă.

Cleștele de asomare cu mânere electroizolante are un buton, prin apăsarea căruia tensiunea de asomare din aparat este trimisă la electrozii metalici ai cleștelui, producând un curent de asomare prin creierul păsării. La unele variante s-a montat un miliampermetru de panou (analogic sau digital) pentru afișarea curentului de asomare. La alte variante s-a optat pentru monitorizarea permanentă a curentului de asomare, astfel încât depășirea valorii minime recomandate să fie semnalizată acustic și luminos. Varianta cea mai simplă nu oferă nicio informație privind curentul de asomare, operatorul trebuind să aprecieze din reacțiile păsării dacă curentul de asomare obținut este eficace. Durata de asomare este dată de durata de apăsare pe butonul cleștelui. Pentru protecția asomatorului în cazul scurtcircuitării accidentale a electrozilor metalici ai cleștelui, unele variante au fost prevăzute cu circuit electronic de limitare a curentului de asomare, iar variantele mai simple doar cu siguranță fuzibilă adecvată.

proba finală că tensiunea de asomare e izolată față de pământ
Proba finală a izolării față de pământ

Tensiunea prezentă la electrozii cleștelui de asomare este izolată față de pământ. Atingerea accidentală doar a unui singur electrod nu este periculoasă. Tensiune periculoasă există între cei doi electrozi metalici, și aceasta doar după apăsarea butonului de asomare de pe brațul cleștelui. Pentru siguranță maximă în timpul lucrului cleștele trebuie manipulat cu atenție, ținându-l de mânerele electroizolante. Nu este permisă atingerea cu mâna a electrozilor și nici scurtcircuitarea electrozilor (inclusiv indirect, prin intermediul unor obiecte metalice). Cleștele trebuie menținut curat și uscat.

Asomatoarele construite au fost verificate cât privește izolarea față de pământ. În imaginea alăturată este arătată proba finală de atingere cu degetul a unui electrod energizat, care nu e periculoasă în mod normal. Se observă că, prin apăsarea microîntrerupătorului aflat pe mânerul drept al cleștelui de asomare, electrozii sunt puși sub tensiune periculoasă - multimetrul digital indicând 94V c.a. între electrozii cleștelui. Această probă nu scutește operatorul de obligația de a manipula cleștele apucându-l doar de capătul mânerelor sale electroizolante.

Având în vedere parametrii de asomare diferiți pentru diferite specii de păsări, e bine ca asomatoarele să aibă regimuri de lucru distincte pentru păsările ce trebuie asomate. Totuși, pentru păsările de curte obișnuite, este mai convenabilă construirea unor aparate „universale” cu o singură tensiune de asomare de valoare acoperitoare, dar cu avertizare sonoră / vizuală la niveluri diferite ale curentului de asomare (stabilirea nivelului de avertizare putând fi realizată cu un comutator sau cu un potențiometru). Dotarea cu indicator de tensiune (voltmetru), indicator de curent (ampermetru), avertizor sonor - luminos, limitator electronic de curent mărește semnificativ costul aparatului.

În secțiunea  unități auxiliare pentru asomator  de la sfârșitul acestei pagini sunt prezentate diverse aparate care se pot atașa / conecta la un asomator existent pentru a-i adăuga funcțiuni suplimentare (măsură, avertizare, protecție etc).

instalație de asomare electrică în cuvă cu apă
Asomarea electrică a păsărilor în cuva cu apă

Asomarea electrică în baie de apă

Pentru asomare este necesară realizarea unei mici instalații care să conțină: o cuvă cu apă, un suport de atârnare a pasării și un aparat de energizare electrică (care furnizează tensiunea de asomare). Cuva din material electroizolant (PVC, PE, fibră de sticlă) trebuie să fie suficient de adâncă pentru a permite scufundarea completă în apă a capului și gâtului păsării, până la baza aripilor (nivelul de apă aprox. 10 ÷ 20cm). Pe fundul cuvei, acoperind întreaga suprafață, se așază o placă metalică subțire (inox, aluminiu, alamă, oțel zincat) care constituie unul dintre cei doi electrozii de asomare. Suportul metalic de atârnare a păsării (realizat din oțel inoxidabil) constituie cel de-al doilea electrod de asomare și se amplasează deasupra cuvei, la înălțimea potrivită pentru imersarea completă în apă a capului păsării. Este bine să existe o modalitate de ajustare comodă a distanțării pe verticală între suportul metalic de atârnare și cuva cu apă. Cârligele metalice de atârnare trebuie să fie curate (eventual umezite) pentru ca rezistența de contact la nivelul picioarelor păsării să fie minimă. Dizolvarea în apă a unei mici cantități de sare de bucătărie mărește conductivitatea apei și ajută la obținerea curentului de asomare eficace.

Aparatul de energizare a electrozilor metalici și butonul de comandă a asomării se pot fixa pe un panou / perete, la distanță suficientă față de cuvă pentru a evita stropirea lor cu apă în timpul lucrului. Este important ca această poziționare să nu permită atingerea din greșeală a cuvei sau a suportului metalic de către operator, atunci când apasă butonul de asomare. Conexiunea electrică la electrozii metalici trebuie să fie cât mai bună (papuci electrici, strângere cu șurub și șaibă elastică).

valori recomandate pentru asomarea în baie de apă
Frecvență [Hz]Curent minim [mAef]
50 ÷ 20010025013013045
200 ÷ 400150400interzisinterzisinterzis
400 ÷ 1500200400interzisinterzisinterzis
Pui / GăiniCurcaniRațeGâștePrepelițe
proba finală că tensiunea de asomare e izolată față de pământ
Proba finală a izolării față de pământ

Folosind un asomator cu putere suficientă, o cuvă alungită cu apă și un suport de atârnare cu mai multe cârlige, se poate mări productivitatea prin asomarea simultană (în paralel) a două sau mai multe păsări. În acest caz, curentul total de asomare necesar este cel recomandat pentru tipul păsării multiplicat cu numărul păsărilor asomate simultan, iar durata asomării rămâne aceeași.

După atârnarea păsărilor cu ambele picioare în cârlige, se apasă butonul de energizare și se menține apăsat un anumit timp pentru ca asomarea să fie efectivă (minim 4s la pui și curcani, respectiv 6s la rațe și gâște). La apăsarea butonului de asomare se aprinde o lampă de avertizare, care atenționează operatorul că electrozii cuvei sunt acum „sub tensiune periculoasă”. Amenajarea instalației și procedura de lucru trebuie să garanteze că în timpul apăsării butonului de asomare operatorul nu poate atinge părțile energizate ale instalației. Imediat după asomare se procedează la uciderea păsărilor prin sângerare rapidă (se secționează arterele carotide prin tăierea gâtului).

Pentru protecția sporită a operatorului în timpul lucrului, ca măsură de electro-securitate, instalația de asomare trebuie să fie izolată față de pământ. Această prevedere impune îndeplinirea a două cerințe: a) aparatul de energizare să furnizeze o tensiune de asomare izolată față de pământ - asomatoarele construite de noi îndeplinesc această cerință (vezi imaginea alăturată); b) ambii electrozi ai instalației să fie izolați față de pământ. De aceea, la amenajarea instalației trebuie intercalate elemente electroizolante între electrozii metalici (suport cârlige de atârnare, cuvă) și pământ (adică pardoseală / perete / tavan). În acest fel atingerea accidentală a unuia dintre electrozi (incluzând aici și apa din cuvă) este nepericuloasă, chiar atunci când butonul de asomare este apăsat.

O instalație simplă de asomare în cuvă se poate realiza după desenul de mai jos. Cârligul de atârnare a păsării se confecționează din sârmă de oțel inoxidabil cu diametrul de 4mm (3÷5mm), dar la nevoie se poate folosi sârmă de oțel zincată. Cârligul se fixează cu șaibe late și 2 șuruburi M5 pe o bucată de cornier din aluminiu 30x30x2mm. La capătul cornierului se conectează cu șurub M4 și papuc (ochet cositorit) firul maro al cablului care vine de la post-buton. Cornierul se fixează cu 2 șuruburi M5 de o scândură 150x22mm cu lungimea de aprox. 35cm. Scândura se fixează apoi de panoul vertical (placă OSB sau PAL de 18mm) cu 2 vincluri de îmbinare și șuruburi M5. Pentru ajustarea înălțimii de atârnare, în panoul vertical se execută mai multe seturi de găuri decalate pe verticală. Pe același panou vertical, la o distanță de cel puțin 1m în lateral, se montează post-butonul și asomatorul. Astfel se elimină riscul de a atinge elementele energizate (cuvă, suport cârlige, pasăre) atunci când se apasă butonul de asomare. Sub cârlig, pe măsuța din lemn, se pune cuva cu apă, care poate fi o cuvă de preparare a mortarului sau un lighean din plastic cu margine rotunjită (22 litri, diametru 48cm, înălțime 22cm). Pe fundul cuvei, acoperind toată suprafața, se pune o placă de tablă din oțel inoxidabil sau aluminiu; în lipsă se poate folosi tablă zincată. Placa de fund se continuă cu o fâșie care iese din cuvă și la capătul căreia se conectează firul albastru al cablului care vine de la post-buton, cu șurub M4 și papuc (ochet cositorit).

realizare asomator simplu în cuvă confecționare electrod superior cuvă asomare

În funcție de îndemânarea și de materialele disponibile, se pot imagina diverse variante de construire a propriei instalații de asomare în cuvă cu apă. Imaginea următoare este o sugestie în acest sens.

variantă de realizare asomator în cuvă

Dotarea aparatul de energizare a cuvei de asomare cu indicator de tensiune (voltmetru), indicator de curent (ampermetru), avertizor sonor / luminos pentru semnalizarea atingerii curentului eficace de asomare mărește semnificativ costul aparatului.

În secțiunea  unități auxiliare pentru asomator  de la sfârșitul acestei pagini sunt prezentate diverse aparate care se pot atașa / conecta la un asomator existent pentru a-i adăuga funcțiuni suplimentare.


Asomatoarele electrice pentru păsări din imaginile de mai jos au fost realizate de noi în decursul timpului.
Construirea lor s-a făcut cu materialele și componentele pe care le-am putut procura la momentul respectiv.

asomator electric manual pentru păsări

Asomator electric pentru păsări

O singură tensiune de lucru. Prezența tensiunii de asomare în aparat este indicată cu un led albastru pe panoul frontal. Butonul pentru energizarea electrozilor este amplasat lateral pe mânerul drept al cleștelui de asomare. Protecție la scurtcircuitarea accidentală a electrozilor cleștelui de asomare (siguranță fuzibilă rapidă) și protecție pe alimentarea de la rețea (siguranță fuzibilă temporizată).

aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor, cu măsură de tensiune și curent

Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor, cu afișarea tensiunii și curentului de asomare

Două tensiuni de lucru, selectabile din comutatorul aflat pe fața laterală stângă, pentru a putea asoma convenabil prepelițe, găini (pui), rațe. Valoarea tensiunii de asomare este afișată în stânga cu cifre verzi, iar valoarea curentului de asomare este afișată în dreapta cu cifre roșii. Suplimentar, prezența tensiunii de asomare în aparat este indicată cu un led albastru aflat pe panoul frontal. Lampa verde indică trimiterea tensiunii de asomare spre electrozii cuvei, la apăsarea butonului de comandă verde aflat dedesubt. Protecție la supracurent de ieșire (siguranță fuzibilă rapidă). Protecție pe alimentarea de la rețea (siguranță fuzibilă temporizată).

aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Aparat pentru asomarea electrică în cuvă a păsărilor

Două tensiuni de lucru, selectabile din comutatorul aflat pe fața laterală stângă, pentru a putea asoma convenabil prepelițe, găini (pui), rațe. Prezența tensiunii de asomare în aparat este indicată cu un led albastru aflat pe panoul frontal. Lampa verde (roșie) indică trimiterea tensiunii de asomare spre electrozii cuvei, la apăsarea butonului de comandă verde aflat dedesubt. Protecție la supracurent de ieșire (siguranță fuzibilă rapidă). Protecție pe alimentarea de la rețea (siguranță fuzibilă temporizată).

asomator electric manual pentru păsări

Asomator electric pentru păsări

O singură tensiune de lucru. Rezervă suficientă pentru curentul de asomare. Prezența tensiunii de asomare în aparat este indicată cu un led albastru pe panoul frontal. Energizarea electrozilor se face prin apăsarea butonului de pe mânerul drept al cleștelui. Protecție la scurtcircuitarea accidentală a electrozilor cleștelui de asomare (siguranță fuzibilă rapidă). Protecție pe alimentarea de la rețea (siguranță fuzibilă temporizată).

asomator combinat pentru păsări

Asomator electric combinat pentru păsări

Aparat care poate fi folosit atât pentru asomarea uscată (la cap) cât și pentru asomarea umedă (în cuvă) a păsărilor. Tensiune de lucru comună și domeniu extins pentru curentul de asomare. Prezența tensiunii de asomare în aparat și la clește este indicată cu un led albastru. Energizarea electrozilor cleștelui se face prin apăsarea butonului de pe brațul drept al acestuia. Energizarea cuvei se face prin apăsarea unui buton separat și este semnalizată de lampa verde aflată deasupra acestuia. Protecție cu siguranță fuzibilă rapidă la scurtcircuitarea accidentală a electrozilor metalici ai cleștelui sau ai cuvei de asomare.

asomator pentru găini și rațe

Asomator electric pentru găini și rațe, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu tensiune de asomare comună pentru găini și rațe, dar cu două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării (250mA / 600mA). Selectare prag de avertizare cu un comutator glisant aflat pe fața laterală stângă. Domeniu extins pentru curentul de asomare. Circuit de măsură și avertizare reproiectat. Protecție cu siguranță fuzibilă rapidă la scurtcircuitarea accidentală a electrozilor metalici.

asomator pentru găini și curcani

Asomator electric pentru găini și curcani, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării. Semnalizare acustică și luminoasă (led roșu) a curentului de asomare eficace. Indicator luminos (led albastru) pentru trimiterea tensiunii la cleștele de asomare. Circuit de măsură și avertizare realizat cu microcontroler.

asomator pentru găini și curcani

Asomator electric pentru găini și curcani, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării. Semnalizare acustică și luminoasă (led roșu) a curentului de asomare eficace. Indicator luminos (led verde) pentru trimiterea tensiunii la cleștele de asomare. Comutatorul de pe fața laterală stângă permite selectarea regimului de lucru dorit. Circuit de măsură și avertizare realizat cu microcontroler.

asomator pentru găini și curcani

Asomator electric pentru găini și curcani, cu semnalizarea asomării eficace

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării. Semnalizare dublă, acustică și luminoasă, a curentului de asomare eficace. Comutatorul de pe fața laterală stângă (vizibil în imaginea din dreapta) permite selectarea regimului de lucru dorit. Cleștele de asomare are brațe robuste din lemn, electrozi metalici ascuțiți care străpung fără dificultate penele și buton de energizare mare, ușor de acționat.

asomator fix pentru găini și curcani

Asomator electric fix pentru găini și curcani, cu indicarea curentului și a tensiunii de asomare

Aparat cu regimuri de lucru distincte, pentru găini și curcani. Utilizează două tensiuni de asomare diferite și două niveluri de curent pentru declanșarea avertizării acustice. Comutatorul de pe panoul frontal permite selectarea regimului de lucru dorit. Curentul și tensiunea de asomare sunt indicate cu instrumente analogice de măsură, reetalonate. Protecție electronică la scurtcircuitarea electrozilor metalici.

asomator fix cu indicație de curent și tensiune

Asomator electric fix pentru păsări, cu indicarea curentului și a tensiunii de asomare

Aparat cu o singură tensiune de lucru. Curentul și tensiunea de asomare sunt indicate cu instrumente analogice de măsură, reetalonate. Orificiul avertizorului acustic este în stânga miliampermetrului. Protecție electronică la scurtcircuitarea involuntară a electrozilor metalici. Energizarea electrozilor metalici se face prin apăsarea unui buton miniatură, montat îngropat în brațul drept al cleștelui de asomare.

asomator fix cu indicație de curent

Asomator electric fix pentru păsări, cu indicarea curentului de asomare

Aparat cu o singură tensiune de lucru. Curentul de asomare este indicat cu un instrument de măsură analogic, reetalonat. Ledul pentru indicarea prezenței tensiunii de asomare și orificiul avertizorului acustic sunt plasate sub indicatorul de curent. Protecție electronică la scurtcircuitarea involuntară a electrozilor metalici. Pentru securitatea maximă a operatorului ștecherul de alimentare se introduce în priză cu borna marcată (F) în orificiul care are faza.

asomator portabil cu indicație de curent

Asomator electric portabil pentru păsări, cu indicarea curentului de asomare

Aparat cu o singură tensiune de lucru. Curentul de asomare este indicat cu un instrument de măsură analogic, reetalonat. Protecția împotriva scurtcircuitării accidentale a electrozilor metalici s-a realizat cu un circuit electronic de limitare a curentului și prin montarea unui opritor mecanic pe brațul stâng al cleștelui de asomare. Orificiul avertizorului acustic este amplasat în centrul capacului lateral, vizibil în imaginea din dreapta.


unitate auxiliară de măsură tensiune - curent
Unitate auxiliară de măsură tensiune - curent

Unitate auxiliară de măsură tensiune - curent pentru asomator

Prin conectarea la un asomator electric pentru păsări, cum sunt cele prezentate în secțiunea  asomatoare electrice  de la începutul acestei pagini, aparatul afișează permanent tensiunea și curentul de asomare. Unitatea auxiliară este potrivită pentru orice asomator electric cu tensiune de asomare mai mică de 300V c.a. (sinusoidală, frecvență 50÷60Hz) și curent de asomare mai mic de 1A c.a. Tensiunea este indicată de afișorul din stânga (cu cifre verzi), iar curentul de afișorul din dreapta (cu cifre roșii). Unitatea auxiliară se intercalează între asomator și electrozii metalici de contact ai cleștelui / cuvei de asomare, conform schiței de mai jos.

Caracteristici aparat

           Disponibil:  la comandă                  Preț:  480 lei

În afara orașului Galați livrarea se poate face prin curier, cu plata ramburs.

Ne puteți contacta prin email sau folosind formularul din pagina  Contact  .


conectarea unității auxiliare de măsură la asomatorul electric
Conectarea unității auxiliare de măsură la asomatorul electric

Schița alăturată prezintă modul de conectare a unității auxiliare de măsură la un asomator electric, care trimite tensiunea de asomare spre electrozii metalici ai cuvei / cleștelui de asomare printr-un cablu bifilar. Se începe prin secționarea cablului bifilar la o distanță care permite amplasarea convenabilă a unității auxiliare, se dezizolează capetele firelor tăiate și se realizează conexiunile electrice cu respectarea culorii firelor (sau păstrând asocierea de culori la intrare și la ieșire, dacă cablul secționat are fire de altă culoare). Legături electrice durabile și de calitate se obțin prin cositorirea firelor. Se izolează bine fiecare conexiune în parte și apoi se protejează la exterior cele două îmbinări. Legături electrice bune se pot realiza și cu reglete de conexiune, folosind manșoane terminale („pini”) la capetele conductoarelor lițate; conexiunile astfel realizate se protejează în doze de conexiune etanșe.

În cazul unui asomator mai deosebit, care este legat de cuva / cleștele de asomare printr-un cablu cu mai mult de două fire, este necesară identificarea funcției fiecărui fir în parte, iar schița alăturată se aplică doar pentru firele care energizează electrozii. Pentru celelalte fire trebuie refăcută continuitatea existentă înainte de secționarea cablului multifilar. Pentru evitarea oricăror surprize, înainte de tăierea cablului se consultă schema asomatorului (cuvei / cleștelui de asomare).

Unitatea auxiliară de măsură poate fi realizată în variantă digitală sau analogică.

În varianta digitală, tensiunea și curentul de asomare sunt afișate numeric, folosind afișoare LED sau LCD. Dacă mărimile măsurate fluctuează rapid atunci urmărirea valorilor poate fi incomodă. Unitatea auxiliară digitală are nevoie de o sursă de energie electrică, deci este necesară o priză în apropiere.

În varianta analogică, mărimea măsurată este afișată cu un ac indicator pe o scară gradată. Dacă acul este fin atunci indicația este vizibilă doar de la o distanță relativ mică. Aprecierea indicației în cazul unor mărimi care fluctuează este relativ comodă. Citirea frecventă a valorii exacte indicate este însă obositoare. Unitatea auxiliară analogică poate fi realizată fără o sursă suplimentară de energie.

Emi & Leoemileo@zoho.com Data:01.01.2015 Ultima actualizare:01.01.2015 Număr accesări:000001